U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bedreigingen

Windmolens
Het domein van boomvalken is bij uitstek de vrije lucht. Een rij windmolens op een plek waar zij voorheen ongehinderd konden langstrekken of jagen, kan fataal zijn. Zij zullen zich niet te pletter vliegen tegen een niet draaiende windmolen, maar worden uit de lucht gemaaid door een van de enorme wieken. Deze vertegenwoordigen een gevaar dat niet in de belevingswereld van de boomvalken voorkomt en waar zij dan ook niet op bedacht kunnen zijn.

Hoeveel boomvalken daadwerkelijk aan windmolens ten prooi vallen, is niet bekend. Evenmin is bekend of boomvalken kunnen leren omgaan met het gevaar ervan.


Verdelging van kraaiachtigen – tijd voor een PR-offensief

Kraaien zijn belangrijke leverancier van nesten voor boomvalken (zie ook het tabblad 'Het nest').

Kraaien hebben geen beste reputatie (zwart, onheilsbrengers, akkerplunderaars, kapotpikkers van afdekzeil, lawaaimakers, nestrovers). Ze worden dus vervolgd. Vooral in het agrarisch gebied, waar menig dubbelloopsgeweer wordt leeggeschoten, dwars door de onderkant van een kraaiennest heen (met de kans een broedende ransuil of boomvalk te treffen).
Als het aan de stadsbewoner zou liggen, zou hij hetzelfde doen; gelukkig is daar het bezit van geweren verboden.


Ik heb moeite met kraaienhaat. En niet alleen omdat kraaien de huisvesting van mijn favoriete roofvrienden verzorgen. Kraaien zijn ook een onmisbare schakel in de natuur. Zij ruimen zieke en zwakke dieren op en consumeren grote hoeveelheden insecten(poppen). Los van hun nut voor de natuur zijn het mooie vogels. Wie de moeite neemt om de associatie die de kleur zwart oproept te negeren, kan met veel plezier naar deze schrandere dieren kijken.
 
Opkomen voor kraaien is geen dankbare taak, want een pleidooi voor deze statige stappers stuit steevast op koppige weerstand. Kom niet aan met het argument dat ook de kraai met een hoger doel in ‘de schepping’ is neergezet en dat ‘die schepping’ zeer wel in staat is om zijn eigen zaakjes te regelen (dus als er van een bepaalde soort te veel zijn, dan normaliseert dat zich vanzelf, zonder dat de mens hoeft in te grijpen). Zelfs mensen van wie je voorheen dacht dat ze redelijk en weldenkend waren, zijn er meesters in om welk waterdicht pleidooi dan ook af te doen met een bot "en toch vind ik dat er te veel van zijn...".
Einde discussie. Een beetje jammer,maar wij laten ons natuurlijk niet uit het veld slaan.
Kortom: neem het op voor de kraai!


Landbouwgaren/ raffia
in sommige landen wordt dit vezelachtige touw nog veel gebruikt, bijvoorbeeld voor het opbinden van korenschoven. Kraaien gebruiken dit materiaal om in hun nesten te verwerken, waarna boomvalken er met hun nagels in verstrikt raken. Zij komen niet meer los en sterven van honger en uitputting. Visdraad is fataal voor watervogels. Ik heb mijzelf aangeleerd om stukken visdraad die ik aantref thuis weg te gooien. Het kan geen kwaad dit uit te breiden tot landbouwgaren en het zou mij plezieren als anderen dat ook zouden doen. Vreselijk toch, om verstrikt te zitten en langzaam aan honger en onderkoeling dood te gaan? 

 

Havik predatie?
Het is intussen een feit geworden dat in gebieden waar veel haviken voorkomen de boomvalk verdwijnt. Het is geen geheim dat haviken boomvalknesten plunderen en zelf volwassen boomvalken in de vlucht grijpen.Er komen echter tal van andere prooien voor op het menu van de havik, terwijl het aandeel boomvalken daarin maar gering is.
Het is ongefundeerd om te stellen dat de havik dús de oorzaak is voor het verdwijnen van de boomvalk. Het is opmerkelijk dat zelfs ervaren vogelaars deze theorie toch aanhangen zonder dat deze wordt gesteund met gedegen wetenschappelijk onderzoek, dus onderzoek waarbij ook andere factoren zijn onderzocht, zoals (veranderd) voedselaanbod, ontwatering van het gebied, schaalvergroting, verdwijning van kraaiachtigen (en dus geschikte boomvalknesten) en wat al niet meer. Een genuanceerdere kijk is op zijn plaats.


Afschot in mediterrane landen
Vooral Malta en de Italiaanse eilanden houden hun dubieuze reputatie hoog. Jagers daar lijken hun mannelijkheid af te meten aan de ‘kunst’ om alles wat over komt neer te knallen. Voor jagers die ‘voor de pot’ schieten, desnoods voor die van anderen, kan ik nog enig begrip opbrengen. Maar ik kan niet begrijpen wat er voor volwassen mannen nu zo ‘macho’ aan is om te doden puur voor het doden.
In de jeugd  van dit soort ‘mannen’ moet er iets heel erg fout gegaan zijn.

Onder het tabblad Literatuur/Takkeling/1998-3 staat een interessant artikel van E.van Manen over de gevaren voor roofvogels tijdens de trek.

 

 

 
Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?