U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Geluiden

Onderaan deze pagina kunt u diverse geluiden aanklikken. 

Kennis van de verschillende geluiden uit het repertoire kan van groot nut zijn bij het opsporen/vinden van broedgevallen.

Boomvalken hebben een gevarieerd geluidenrepertoire voor verschillende activiteiten. Sommige waarnemers horen zelfs verschil in geluid tussen mannen en vrouwen. Ik beschik zelf helaas niet over deze gave. Maar eerlijk gezegd twijfel ik ook wel aan de accuratesse hiervan in het veld. Dit omdat volume, afstand tot de waarnemer en windrichting het geluid kunnen beïnvloeden. Klinkt een geluid het ene moment hoog, dan kan het onder andere omstandigheden heel anders klinken. Ook de individuele variatie lijkt groot. Niet alle mannen roepen even hoog, enzovoort. Wie twee of meer individuen goed in beeld heeft kan soms wel verschil in toonhoogte of snelheid horen. Maar ook dan berust dit verschil vaak op verschil in activiteit, soort roep of de staat van opgewondenheid van het betreffende individu.

Ook de boomvalk zingt hoe hij gebekt is. En vooral ook hoe hij gemutst is. Want een ding staat vast: hoe opgewondener de boomvalk is, hoe sneller en harder zijn roep. Hieronder een selectie van geluiden. Waar leeftijd en geslacht zijn vermeld zijn die zeker vastgesteld, omdat de individuen herkenbaar zijn op de films waarvan de geluiden afkomstig zijn. 

 

Klik op de onderstaande fragmenten.

 

Roep van adulte vrouw kort voor zij van haar man een prooi krijgt overgedragen

(een klaaglijke aanloop, overgaand in een regelmatig kjèw-kjèw-kjèw)

 

Roep van een adulte man, kort na prooioverdracht.

 

Roep van een adulte vrouw die net een prooi van man heeft overgenomen 

 

Onophoudelijk bedelroepen van een uitgevlogen jong, wachtend op prooi die vrouw aan het prepareren is

(uit dit fragment blijkt dat het roepen zowel in snelheid als toonhoogte varieert in een en dezelfde roepsessie)

 

Bedelroep van uitgevlogen jong (11 dagen)

(in het begin en aan het einde van dit fragment klinkt op de achtergrond ook een ander jong)

 

Aanwezigheidsroep voorafgaand aan het broeden van een van de adulte boomvalken in het territorium

(aan het klaaglijke ritme meen ik een vrouwtje, maar dat heb ik hier niet zeker kunnen vaststellen. Dit is echter typisch een soort geluid dat op de aanwezigheid van een territoriale boomvalk duidt) 

 

Contact ('pit-pit')-roep van een adulte man boomvalk

(zeer kenmerkende roep van territoriale man boomvalk, in sommige toonhoogtes erg gelijkend op roep van meerkoet)

 

'Pit-pit'- roep van man, nu na prooioverdracht aan vrouw. Aan het eind klinkt ook het vrouwtje met de prooi

(De pit-pit-roep klinkt vaak ook na een activiteit waarbij de man zich heeft opgewonden, zoals het aanbrengen van een prooi of het verjagen van een indringer)

 

Prooioverdracht van man (snel kikiki-roepend) en bij 0.05 het zangerig, klaaglijk roepen van het vrouwtje

 

Typisch geval van 'wie is wie'. Eerst het mannetje, dan een mengelmoes van man, vrouw en jong bij prooioverdracht aan jong
(Aan het eind van het fragment klinkt zeker het meer langgerekte geluid van het jong)

 

Alarm-verdedigingsroep van mannetje bij nadering predator (wespendief); hard en snel

(In het tweede gedeelte kwam de boomvalk dichter in mijn buurt, waardoor het geluid veel harder klinkt)

 

Lahnen (bedelroep) vrouw. Op 0.17 klinkt een keer 'pit' van man. Verder zwartkop, zwarte kraai en houtduif

 

 

 

 


Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?